Cryptocurrency - Tiền điện tử

[Infographic] Cách giải thích bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu

Tiền điện tử, blockchain, bitcoin…là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

Bitcoin la gi
Bitcoin là gì

You Recently Viewed ...

Hiện trạng ICO, Lending tiền thuật toán tại Việt Nam hiện nay

Disqus shortname is required. Please click on me and enter it

01 Comment

  1. Nguyen Thanh Phuc

    Bài viết rất bổ ích,thank Ad !

    December 19, 2017 Reply

LEAVE A COMMENT